IMF ennakoi Turkin talouden kasvavan ensi vuonna 3%

Egean Suomalaiset Yhdistys toimii Turkin Kuşadasıssa!

Talous
Kuva: pixabay.com

IMF ennakoi Turkin talouden kasvavan ensi vuonna 3%

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Turkin valtuuskunta ilmoitti lauantaina, että Turkin talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 0,2%, jota seuraa 3% kasvu vuonna 2020. IMF: n antamassa arviointikertomuksessa todettiin, että sen Turkin-valtuuskunta on saanut päätökseen 4 artiklaa koskevat neuvottelut.

MAINOS!

Raportissa painotettiin, että talouskasvusta on tullut entistä riippuvaisempi ulkoisista lainoista globaalin finanssikriisin jälkeen, kun taas erilaiset epävakaudet ja muutokset markkinoiden käsityksissä aiheuttivat liiran heikkenemisen vuonna 2018. Kansainvälinen valuuttarahasto korosti, että Turkin liira toipui markkinapaineiden vähentymisen vuoksi, kun taas tuonnin väheneminen ja vahva turismikausi vaikuttivat vaihtotaseen poikkeukselliseen toipumiseen.

Valtiovarainministeriö ja valtiovarainministeri Berat Albayrakin syyskuun lopulla julkistaman Turkin uuden talousohjelman vuosiksi 2020–2022 mukaan hallitus odottaa 5 prosentin vuotuisen talouskasvun kullekin seuraavalle kolmelle vuodelle.

Raportissa muistutettiin lisäksi, että Turkin tasavallan keskuspankki (CBRT) on laskenut ohjauskorkoja 1200 peruspisteellä heinäkuusta lähtien, korostaen, että vahva perusvaikutus, Turkin liiran suhteellinen vakaus ja negatiivinen tuotannon alijäämä vaikuttivat inflaation jyrkkä lasku.

Raportissa korostettiin, että valtion pankit tukevat luottojen kasvua ja että Turkin julkinen kokonaisvelka on edelleen pieni, ja huomauttaa, että talouden nykyinen rauhallisuus on heikkoa, kun taas matala varantopuskuri, korkeat ulkoiset rahoitustarpeet sekä pankkien ja yritysten herkkyys ‘taseet jatkuvat.

Korostaen kattavan uudistuspaketin tarvetta vahvemman ja joustavamman kasvun saavuttamiseksi keskipitkällä aikavälillä rahapolitiikan tulisi keskittyä inflaation pysyvään vähentämiseen. Turkin inflaatio laski marraskuussa 10,56 prosenttiin, kun se nousi 25,24 prosenttiin lokakuussa 2018, ja vuoden lopun inflaatioennuste on 11,5 prosenttia.

IMF: n mukaan vuoden lopun inflaation odotetaan olevan 13,5% vuonna 2019 ja 12% vuosina 2020 ja 2021, ja työttömyyden odotetaan olevan 13,8% vuonna 2019, 13,7% vuonna 2020 ja 12,9% vuonna 2021. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) muutti syyskuun raportissaan vuoden 2019 ennustetta 0,3 prosentin kasvuun 2,9 prosentin supistumisesta. Ensi vuonna organisaatio odottaa Turkin talouden kasvavan 3%.

Yhdysvalloissa toimiva luottoluokituslaitos Moody’sin äskettäin tarkistettu Turkin talouskasvun ennustetaan olevan 0,2 prosenttia vuodelle 2019 2 prosentin supistumisesta ja 3 prosenttiin vuonna 2020, joka on 2 prosenttia, viitaten maan vahvaan talouden elpymiseen.  Sijoituspankki JPMorgan tarkisti myös arvioitaan Turkin talouskasvusta. Pankin mukaan bruttokansantuote (BKT) kasvaa tänä vuonna 0,3% ja ensi vuonna 2,3%. JPMorgan oli aiemmin sanonut, että Turkin talous kasvaa tänä vuonna 0,2%.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) ilmoitti marraskuussa antamassaan raportissa, että Turkin talous kasvaa ensi vuonna 2,5 prosenttia. IMF: n perustamissopimuksen mukaan kutakin jäsenvaltiota olisi tarkastettava säännöllisesti 4 artiklan mukaisen kuulemistutkimuksen mukaisesti. IMF tekee yksityiskohtaisen katsauksen kunkin jäsenen taloudellisesta kehityksestä, yleensä kerran vuodessa, ohjatakseen jäsenvaltioiden taloushallintoa ja valvoakseen kansainvälistä rahoitusjärjestelmää.

Lähde: dailysabah.com

Helena Ergene

Turkin lainsäätäjät hyväksyivät maan 2018 budjetin