Turkkilaisten uskonto: Tengrism

By Ali ergene

Tengrism

“Tengrismi oli turkkilaisten, mongolien ja muiden Euraasian arokansojen alkuperäinen uskonto. Tämä uskonto oli myös elämänfilosofia, joka opetti ihmisiä elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Haaskausta, ahmattia ja ympäristön tuhoamista paheksuttiin, ja naiset sillä oli tärkeä rooli tengristi yhteisten yhteenkuuluvuudessa.

MAINOS!

On kuitenkin olemassa joitakin tengrismin keskeisiä elementtejä, jotka tunnistettavasti artikuloivat nuo käskyt tai opetukset motiivien muodossa. Näitä elementtejä kannattaa tarkastella lähemmin, koska se antaa meille syvemmän käsityksen tengrismin perusteista.

Tengri itse on edelleen Tengrismin keskipisteessä. Voisi ajatella, että taivaan hallitsija on myös itse uskonnon nimi. Tengri on todellakin kaikkivoipa hallitsija, kaikkitietävä ja kaikkivoipa. Mutta tasapainon säilyttämiseksi maan päällä tarvitaan lisää toimijoita toteuttamaan Tengrin harmoniatahtoa. Heidän joukossaan on Umai, joka voidaan rinnastaa Äiti Maahan.

Tengri ja Umai olivat kuin mies ja nainen, kaksi olentoa, jotka täydensivät toisiaan. Kun Tengri hallitsi taivasta yllä ja valvoi ihmisiä, Umai oli vastuussa tasapainosta maan päällä. Niinpä hän otti roolin kaikkien sielujen suojelijana, jotka eivät olleet vielä tulleet ihmiskunnan maailmaan ja joiden syntymä oli lähellä. Siksi tähän päivään asti on olemassa rituaaleja ennen ja jälkeen lapsen syntymän, joissa perhe lähettää vetoomuksia ja kiitosta Umaille siinä toivossa, että vauva syntyy terveenä Umain siunauksella.

Umain rooli on siksi tarkempi kuin Tengrin, mutta molempia kokonaisuuksia on käytetty turkkilaisten hallitsevien dynastioiden legitimoimiseen vuosisatojen ajan. Esimerkiksi toisen Gök Tyrk Kaghanate -järjestön johtajat, jotka olivat kotoisin Ashina- ja Ashiday-perheistä, väittivät kuuluisissa Orkhon-kirjoituksissa seuraavaa:

“Kaikki turkkilaiset degradoituivat, ja heidän maansa meni raunioiksi. Sitten turkkilainen Tengri, jolle minä, maan päällä, ja jersut sanoivat: “Jotta turkkilaiset eivät tuhoutuisi, heistä tulisi jälleen kansakunta.” Sitten he Tengri ja Umai nostivat isäni ja äitini huipulle ja istuttivat heidät ylöspäin valtaistuimelle. Isäni kokosi 17 rohkeaa herraa, sitten 70 rohkeaa miestä vihollisiaan vastaan. Tengri antoi heille vallan, ja he kasvoivat. Isäni armeija oli kuin sudet; heidän vihollisensa olivat kuin lampaat.”

Tämän tekstin puhuja on Tegan, kuuluisa prinssi ja Bilge Kaghanin veli. Hän laillisti epäsuorasti isänsä Kaghanin ja äitinsä Khatunin hallinnon Tengrin, Umain ja Yersun väliintulon ja tahdon kautta. Siten viimeistään toisessa Gök-tyrkki-imperiumissa tengrismi ei ollut vain valtionuskonto, vaan myös Ashina-dynastian ja siten minkä tahansa turkkilaisen valtion hallinnon legitiimiyden perusta.

Tengrillä ja Umailla on toinen liittolainen, jota voitaisiin myös kutsua viholliseksi, koska alempana kirjaimellisessa alamaailmassa asuu Erlik. Turkkilaiset kutsuvat alamaailmaa nimellä Tamag. Koska Tamagia ei kuitenkaan tule pitää helvettinä, kuten aabrahamilaisissa uskonnoissa, joissa pahat ihmiset palavat ikuisesti kiirastulessa, Erlikiä ei myöskään välttämättä tule ymmärtää pahantahtoisena rankaisijana. Pikemminkin hän on aktiivinen suojelijana, joka varmistaa, että kadonneet sielut sovittavat syntinsä ja voivat sitten nousta tuonpuoleiseen jonkin ajan kuluttua.

Erlikin, Umain ja Tengrin välinen vuorovaikutus on vastuussa tästä prosessista. Toisessa maailmassa, jota kutsutaan Ujmegiksi, asuvat jo kaikki sielut, jotka ovat eläneet hyvän elämän, samoin kuin jotkut viimeksi mainitut jumalankaltaiset olennot. Aivan kuten Erlik asuu Tamagin alimmalla tasolla, Tengri asuu Ujmegin korkeimmalla tasolla. Ujmeg tarkoittaa kirjaimellisesti “lentää pois” turkkiksi, sillä turkkilaiset olettivat, että kuolleen ihmisen sielu poistuisi ruumiista ja nousisi kirjaimellisesti taivaaseen tengrismissa.

Tengrismin jälkielämä on maan kaltainen paikka, mutta koskematon luonto ja täynnä sieluja, jotka eivät tee syntejä eivätkä riko harmonian sääntöjä. Tietyssä mielessä turkkilaisten ja mongolien kosmologia on hyvin samanlainen kuin muiden kulttuurien maailmankuva. Rinnakkaisuuksia voidaan nähdä kiinalaisten, korealaisten, viikinkien ja intialaisten muinaisten uskontojen kanssa.

Voimien tasapainon ylläpitämiseksi Tengri, Umai ja Erlik tarvitsevat muita olentoja avustajikseen. Tengri ja Umai lähettävät säännöllisesti sanansaattajia ihmisten maailmaan tarkkailemaan yhteiskunnan kehitystä. Tällaiset sanansaattajat voivat esiintyä eläinten muodossa sekä luonnossa. Niitä kutsutaan Yersuksi (maanveden henget). Altailaisturkkilaisten tietyn käsityksen mukaan tietyt sielut, saavuttuaan tuonpuoleiseen, Tengri lähettää takaisin ja ottavat tilaa puista, kivistä tai jopa kokonaisista vuorista.

Tämä ajatus siitä, että ihmissielut voivat tavata kaikkialla luonnossa, valvomassa ihmisiä, ehkä luo melankolian tunteen. Yhteiskunnassa voi olla myös eräänlainen piilotettu eläinkunta. Korpit, joilla on myönteisiä konnotaatioita Aasian kansojen keskuudessa, keräävät tietoa ja välittävät sen haukoille, jotka sitten lentävät kaupungista toiseen, maasta toiseen ja tiedottavat muille sanansaattajille. Myös muut eläimet, kuten leijonat ja gepardit, ovat tärkeässä asemassa ihmisyhteiskunnassa kulttuuriryhmästä riippuen.

Meidän on pidettävä mielessä, että muinaisina aikoina ja keskiajalla ihmiset ja eläimet asuivat suhteellisen lähellä toisiaan. Ei esimerkiksi ollut epätavallista, että jaloperheet hankkivat gepardeja lemmikkeiksi. Suden merkitys muinaisten turkkilaisten keskuudessa on jo kuvattu yksityiskohtaisesti, esimerkiksi Gok Turk -trilogian ensimmäisessä elokuvassa.

Susi ja sen jälkeläiset koirien muodossa nähdään johdonmukaisesti läpi Turkin historian, ainakin Aasiassa, eläiminä, joilla on tärkeä rooli. Asina, Tengrin lähettämä naarassusi, jolla oli hohtavan sininen turkki, pelasti kerran haavoittuneen pojan kuolemasta ja kasvatti hänet. Asina loi siten perustan uudelle perheelle, uudelle aatelisten sukulinjalle Ashina-dynastian muodossa, joka myöhemmin perusti Gok Turk -imperiumin.

Mutta Asinalla ja muilla eläimillä oli maan päällä oleskelunsa aikana vertailukohta, joka toimi turkkilaisen kosmologian akselina: elämän puu. Tämä puu on kuvainnollisesti sanottuna tietysti ymmärrettävä yhdistävänä linkkinä, jonka kautta tietoa ja jopa olentoja kuljetetaan maasta tuonpuoleiseen tai alamaailmaan. Elämänpuun juuret ulottuivat niin syvälle maahan ja sen oksat ulottuivat niin korkealle taivaalle, että kaikki maailmassa tuotettu tieto imeytyi ja välitti elämänpuun.

Ihmisten tarkkailijoina tai suojelijana toimineet myymättömät eläimet palasivat yhä uudelleen Elämänpuuhun välittämään tietojaan tai vaihtamaan tietoja suoraan. Koko käsitettä ei pidä ottaa liian kirjaimellisesti, mutta tietyssä mielessä Elämän Puu oli myös hissi jumalille, kuolleille ja muutamille maan päällä valituille ihmisille noustakseen ja laskeutumiseen maailman kerrosten välillä.

Kuitenkin, koska elämänpuu on yhteydessä kaikkeen elävään, vaikka ihmiset eivät sitä itse kokisi, eikö sekin kärsisi vahinkoa? Eivätkö Elämänpuun lehdet kuivuisi, oksat putoaisi taivaalta ja juuret kutistuisi maan alle? Eikö elämänpuu sitten rappeutuisi ja kuolisi? Loogisen seurauksena Ujmegin, Tamagin, tuonpuoleisen, alamaailman ja maan välinen yhteys katkeaisi.

Elämänpuu ei voisi toimia turvapaikkana eläimille, jotka joutuisivat vetäytymään tänne ihmisten riistoista, eikä tiedonvaihdon portaalina. Se ei myöskään voinut enää toimia työkaluna panteonin jumalille vaihtaakseen maailmojen välillä.

Tämä on vain teoria tämän videon kirjoittajan puolelta, mutta siitä huolimatta olisi varmasti mielenkiintoista syventää tällaisia ​​abstrakteja ajatuksia ja täydentää Tengrismin puuttuvia osia.

Elämänpuu on keskeinen elementti turkkilaisessa kosmologiassa ja lisäksi muiden kulttuuriryhmien tengriläisessä uskomuksessa. Tästä syystä elämänpuuta täydessä loistossaan kuvaavia aiheita löytyy edelleen turkkilaisen maailman tekstiileistä ja jopa seteleistä.

Tämä pätee myös turkkilaisiin jumaluuksiin, mutta vaikka Tengri, Umai ja Yersu ja tietysti Erlik näyttävät muodostavan symbioosin varmistaakseen maailman voimatasapainon, tengrismin tarina ei lopu tähän. Koska tengrismin ja turkkilaisen mytologian päällekkäisyys on merkittävää, turkkilaisten tai turkkilaisten jumalien panteoni on myös laaja, vaikka millään näistä olennoista ei ole yhtä suurta voimaa kuin Tengrillä. Edelleen kannattaa tutustua mytologiaan, lukuisiin legendoihin ja myytteihin sekä kansanperinteeseen, jota turkkilaiset välittävät sukupolvelta toiselle.

Joten jollain tavalla tengrismin ja muiden kulttuurien mytologisten uskomusten välillä on päällekkäisyyksiä, ja on hämmästyttävää, kuinka monet ihmiset ensimmäisessä Tengrismiä käsittelevässä videossa puhuivat yhtäläisyyksistä muiden uskomusjärjestelmien kanssa.

Näetkö päällekkäisyyksiä aiheissa, joita selostimme myös tällä kertaa? Tuonpuoleinen ja alamaailma, Yersu-henget ja Elämän Puu. Kuulostaako mikään tutulta? Kirjoita ajatuksesi alla olevaan kommenttiosaan. Ja jos haluat oppia lisää tengrismistä tai muinaisesta turkkilaisesta historiasta, tilaa tämä kanava. Paljon muuta on luvassa lähitulevaisuudessa.

Emre työskentelee samanaikaisesti Gok Turk -imperiumia käsittelevän kirjan parissa, jossa hän käsittelee myös tengrismin perusteita. Kirja tulee saataville 11. huhtikuuta sekä englanniksi että saksaksi. Ennakkotilaukset tulevat pian. Lisäksi hän saa huhtikuussa valmiiksi toisen elokuvan Gok Turk -trilogiastaan, joka kattaa turkkilaisen maailman ajanjakson 630-681 jKr.

Tämän videon tekijät ovat Emre Yavuz ja Byron Caldwell. Kiitos paljon Khan’s Den youtube kanavalle.

Lähde: thekhansden.com

Tietoa Ali Ergene 1156 Articles
Turkin Uutisten & Egean Suomalaiset Yhdistyksen perustaja! Turkin Uutisten päätoimittaja.