Ankaran suomalaiset

Egean Suomalaiset Yhdistys toimii Turkin Kuşadasıssa

Ankaran suomalaisten viime tapaaminen brunssilla 13.1.2019

Ankaran suomalaiset

  1. Perustimme yhdistyksen Ankaraan, koska asumme Ankarassa.

Onko teillä paljon jäseniä?

MAINOS!

Noin 20, jasenmaara vaihtelee tilanteen mukaan.

Kuinka paljon suomalaisia asuu Ankarassa? Mistä syyistä yleisesti he oleskelavat Ankarassa?

Ankarassa on noin 20 suomalaista erilaisissa tehtavissa työn puolesta ja perhesiteiden vuoksi.

Kuinka usein käytte Suomessa?

Vuosittain riippuen työtehtavista ja perhesiteista.

Mitkä suuremmat ovat erot Turkin ja Suomen välillä teistä?

Sananvapaus, liikennekulttuuri ja työskentelytavat.

Mistä tarpeesta on lähtenyt idea että perustitte yhdistyksen?

On mukavaa tavata suomalaisia ja pitaa heidan kanssaan yhteytta vieraassa kulttuurissa.

Mihin yhdistys on rekisteröity Ankaraan vai?

Ankaraan.

Oletteko sosiaalisessa mediassa, internetissä ja millä nimelä?

Hoidamme yhteyksia whatsapp-ryhmassa, sahköpostilla ja facebookissa on profiilimme.

Järjestettäkö paljon tapahtumia ja missä kokoonnutte Ankarassa?

Tapaamme vaihtelevasti, talvikautena noin kerran kuukaudessa, kesaaikana harvemmin lomien vuoksi. Tapaamispaikka vaihtelee tilanteen ja tapahtuman mukaan.

Onko teillä ollut tietoja meistä Turkin Uutisesta ja Egean Suomalaiset Yhdistyksestä?

Emme ole kuulleet teista ennenkuin nyt.

Ketkä ovat yhdistyksen perustajat? Ovatko kaikki Suomen kansalaisia?

Meilla hyvaksytaan ryhmaan kaikki Suomen kansalaiset, jotka puhuvat suomea ja heidan puolisonsa riippumatta kielesta ja kansalaisuudesta.

Mitä nähtävyyksia on Ankarassa ja mitä suosittelette?

Ankarassa ei ole paljon nahtavyyksia perinteisessa mielessa. Linnoitus ja muutama museo ovat tutustumisen arvoisia kohteita.

Minkä arvosanan antaisitte Turkin Uutisille asteikolla 1-5?

Mukavaa, etta pidatte yhteytta ja kerrotte asioista myös sielta suunnalta.

Ankaran suomalaiset
Ankaran suomalaiset -yhdistys on perustettu tammikuussa 2017. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria jäsentensä keskuudessa sekä toimia kanavana ankaransuomalaisten välillä. Yhdistys pyrkii myös auttamaan Ankaraan muuttavien suomalaisten sopeutumista uuteen asuinympäristöönsä.

Yhteystiedot: ankaransuomalaiset@gmail.com

Haastattelu: Ali Ergene

Uusi yhdistys perustetaan Turkkiin

 

Mainos!

Tietoa Ali Ergene 1134 Articles
Turkin Uutisten & Egean Suomalaiset Yhdistyksen perustaja! Turkin Uutisten päätoimittaja.