Poliisin vihapuhetutkintaryhmä puuttuu netissä tapahtuviin

Egean Suomaliset Yhdistys toimii Turkin Kuşadasıssa

Poliisin vihapuhetutkintaryhmä puuttuu netissä tapahtuviin

Helsingin poliisilaitoksella on maaliskuusta asti toiminut valtakunnallinen vihapuhetutkintaryhmä, jonka tehtävänä on ensisijaisesti puuttua internetin rangaistavaan vihapuheeseen. Tutkinnanjohtajan ja tutkintasihteerin lisäksi ryhmässä toimii kahdeksan tutkijaa.

MAINOS!

– Vihapuhe-käsitettä käytetään laajasti käsitteenä yleiskielessä ja julkisessa keskustelussa sillä viitataan myös muuhun kuin rangaistavaan vihapuheeseen. Rangaistavaan vihapuheeseen saattavat syyllistyä aivan tavalliset kansalaiset, mutta myös henkilöt, joilla on vahva ääriajattelutausta. Vihapuhetutkintaryhmän tehtävänä on ennalta estää, paljastaa ja tutkia nimenomaan rangaistavaa netissä tapahtuvaa vihapuhetta riippumatta tekijän aatetaustausta, poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta kertoo.

Rangaistavan vihapuheen tai vihapuherikoksen käsitettä ei löydy laista. Vihapuhetutkintaryhmälle tutkittavaksi tulevat jutut ovatkin rikosnimikkeiltään kiihottamisia kansanryhmää vastaan, törkeitä kiihottamisia kansanryhmää vastaan tai uskonrauhan rikkomisia.

Helsingin vihapuhetutkintaryhmä ottaa tutkittavakseen myös internetissä tapahtuvia kunnianloukkauksia, törkeitä kunnianloukkauksia, laittomia uhkauksia sekä muita rikoksia, jos teon vaikuttimena on ollut rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus tai muu vastaava.

Näissä jutuissa tutkintavastuu on Helsingissä, mikäli epäilty on tuntematon. Jos epäilty on heti tiedossa, tapauksen tutkinta kuuluu paikallisen poliisilaitoksen vastuulle, vaikka teko olisi tapahtunut internetissä.

Vihapuhetutkintaryhmä ei ole yhtä kuin nettipoliisitoiminta: Vihapuhetutkintaryhmä tutkii vihapuhetta, nettipoliisit muita nettirikoksia

Poliisin valtakunnallisen vihapuhetutkintaryhmän ensisijainen tehtävä on siis puuttua sellaiseen netissä tapahtuvaan vihapuheeseen, joka ylittää rikoksen tunnusmerkit. Poliisin muulla ennalta estävällä toiminnalla, kuten nettipoliisityöskentelyllä, puututaan muihin netissä tapahtuviin rikoksiin ja pyritään ennalta ehkäisemään niitä. Vihapuhetutkintaryhmä tekee aktiivista yhteistyötä koko Suomen nettipoliisiverkoston kanssa.

– Esimerkiksi netissä tapahtuvasta koulukiusaamisesta tai erilaisista nettihuijauksista kannattaa ehdottomasti matalalla kynnyksellä ilmoittaa oman poliisilaitoksen nettipoliisille. Tällaiset jutut eivät kuitenkaan kuulu valtakunnallisen vihapuhetutkintaryhmän toiminta-alueeseen, ellei niihin liity ryhmän toimialaan liittyviä rikosnimikkeitä tai motiivia, Enqvist toteaa.

Sosiaalisessa mediassa toimivien paikallisten poliisien yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.poliisi.fi/some
Miksi poliisi puuttuu vihapuheisiin? Missä menee sananvapauden raja?

Suomessa sananvapaus kuuluu vahvoihin perusoikeuksiin, mutta etenkin sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla ylitetään yhä helpommin se raja, jolloin mielipiteiden ilmaisu täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Tämä taas on omiaan rajoittamaan sananvapautta heiltä, jotka haluaisivat osallistua kansalaiskeskusteluun ilman vaaraa joutua kovankin mustamaalaamiskampanjan kohteeksi. Kyse ei siis ole pelkästään harmittomista nettikeskusteluista, joissa tunteet pääsevät valloilleen.

Näihin ylilyönteihin ja laajemmin organisoituun informaatiovaikuttamiseen poliisi pyrkii puuttumaan entistä tehokkaammin. Tosiasia kuitenkin on, että kaikkia internetin rangaistavia vihapuheita ei koskaan saada kitkettyä pois.

– Netissä kiristynyt ilmapiiri on alkanut vaikuttaa suoraan myös toimintaan kadulla. Vihapuheella onkin nykyään välitön vaikutus yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Tämä on nähty esimerkiksi Helsingissä viimeisen vuoden aikana järjestetyissä lukuisissa mielenosoituksissa, mutta myös erilaisten ryhmien rekrytointikampanjoissa. Nettiä ei voi enää erotella jollakin tavalla irralliseksi todellisesta maailmasta, vaan kaikki netissä tapahtuva heijastuu myös kaduille ja tällä on vaikutusta ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Tämän takia myös turvallisuuteen internetissä on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, toteaa vihapuhetutkintaryhmän esimiehenä toimiva rikosylikomisario Jonna Turunen Helsingin poliisilaitokselta.

Helsingin poliisilaitoksen Vakavan rikollisuuden tutkintayksikköön sijoitettu vihapuhetutkintaryhmä on ollut toiminnassa nyt noin kuukauden ajan ja esitutkinnassa on jo muutamia tapauksia.

– Vihapuhetutkintaryhmän toiminta tehostaa selkeästi poliisin puuttumista viharikoksiin. Ryhmä puuttuu erityisesti aktiivisten toimijoiden tekemisiin internetissä. Toiminnallaan vihapuhetutkintaryhmä pyrkii ennalta estämään rangaistavaa vihapuhetta ja takaamaan kaikille turvallisen mahdollisuuden osallistua kansalaiskeskusteluun vaikeistakin aiheista, Turunen sanoo.

– Mikäli netissä havaitsee viharikoksia, kannattaa niistä ilmoittaa poliisin nettivinkkiin, josta tieto välitetään vihapuhetutkintaryhmälle. Ryhmä tekee yhteistyötä poliisilaitosten lisäksi myös syyttäjän kanssa. Helsingin vihapuhetutkintaryhmä toimii valtakunnallisesti.

Poliisin nettivinkki löytyy poliisin nettisivuilta osoitteesta poliisi.fi

Lähde: poliisi.fi

Egean Suomalaiset Yhdistys vieraili Kuşadasın varakaupunginjohtajan Tufan Asrav:in luona

Tietoa Ali Ergene 1155 Articles
Turkin Uutisten & Egean Suomalaiset Yhdistyksen perustaja! Turkin Uutisten päätoimittaja.