Turkin Suurlähetystö: Tiedote Suomen lehdistölle koskien “Operaatio oliivinoksa”

Egean Suomalaiset Yhdistys toimii Turkin Kuşadasıssa

Turkin Suurlahetystö, Helsinki. Kuva: Ali Ergene

Turkin Suurlähetystö: Tiedote Suomen lehdistölle koskien “Operaatio oliivinoksa”

Tänään on lähetetty seuraava tiedote Suomen lehdistölle koskien “Operaatio oliivinoksa”, jonka Turkin puolustusvoimat ovat käynnistäneet Afrin/Syyriassa:

MAINOS!

A note concerning the Operation Olive Branch that the Turkish Armed Forces have recently launched in Afrin/Syria sent to the Finnish media today is as follows:

“Operaatio Oliivinoksa”

Afrin on yksi Aleppon 15 maakunnasta, ja Turkilla on lähes 130 kilometrin maaraja Aleppon kanssa.

Uhka, jonka PKK/KCK/PYD-YPG:n Afrinissa olevat terroristielementit muodostavat raja-alueen läheisyydessä asuville Turkin kansalaisille ja omaisuudelle ja alueen ihmisille on voimistunut äskettäin lisääntyneiden häirintätulitusten ja hyökkäysten vuoksi.

Turkin maakuntiin Hatayhin ja Kilisiin ja myös Turkin tällä alueella sijaitseviin sotilasasemiin ja tukikohtiin on tähän mennessä kohdistunut liki 700 häirintätulitusta ja hyökkäystä Afrinista. Raja-asemamme ovat jatkuvasti Afrinissa toimivien terroristijärjestöjen hyökkäysten kohteena.

Turkki on näiden lisäksi tietoinen DAESHiin liittyviin elementtien aiheuttamasta riskistä – nämä elementit ovat tulleet Syyrian muista osista ja pesiytyneet Afriniin hyökätäkseen Turkkiin ja sen raja-alueille. Terroristiryhmät Afrinissa, mitä hallinto ei vielä ole saanut tehokkaasti haltuunsa, muodostavat uhan myös Syyrian alueelliselle koskemattomuudelle.

On hyvin tunnettu tosiasia, että Turkki on vuosikymmenten ajan kärsinyt Pohjois-Irakista tulevista terroristi-iskuista. Irakin keskushallinnolla ja alueellisella autonomisella kurdihallinnolla ei ole todellista auktoriteettia Pohjois-Irakissa. On sanomattakin selvää, että Turkki ei halua kohdata samoja ongelmia kuin mitä sillä on Pohjois-Irakin kanssa.

Kaikkien ylläolevien syiden vuoksi Turkin armeija on käynnistänyt ”Operaatio oliviinoksaksi” nimetyn sotilasoperaation.

Sotilasoperaatiolla Turkki pyrkii varmistamaan rajaturvallisuutensa, neutralisoimaan terroristit Afrinissa ja pelastamaan syyrialaiset terroristien uhalta. Kun terroristielementit on ajettu pois tältä alueelta, alueen syntyperäiset asukkaat, jotka nyt asuvat Turkissa, voisivat muuttaa takaisin koteihinsa ja kotiseuduilleen.

”Operaatio oliivinoksa” toteutetaan kansainvälisen lain mukaisesti, noudattaen Turkin tasavallan oikeutta itsepuolustukseen, kuten on säädetty YK:n peruskirjan artikkelissa 51 ja turvallisuusneuvoston päätöksissä 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ja 2178 (2014), ja täydellä kunnioituksella Syyrian alueellista koskemattomuutta kohtaan.
Kyseisen operaation aikana kohteena ovat vain yllämainitut terroristielementit ja heidän piilopaikkansa, suojat, tuliasemat, aseet, ajoneuvot ja varusteet.

Turkki on välittömästi informoinut YK:ta, Syyriaa ja kansainvälistä yhteisöä operaatiosta, on ryhtynyt kaikkiin varotoimiin välttääkseen vahinkoa siviiliväestölle, ja aikoo jatkaa operaatiota, kunnes alue on tyhjennetty terroristeista.

Turkki aikoo myös määrätietoisesti tukea siirtymäkauden toteutumista, mikä tuo todellisen poliittisen, ihmisten tahtoa heijastavan muutoksen maahan, ja tuo vakauden, rauhan ja turvallisuuden Syyriaan.

OPERATION OLIVE BRANCH

Afrin is one of the 15 provinces of Aleppo, with which Turkey has a land border of nearly 130 km.

The threat posed by the PKK/KCK/PYD-YPG terrorist elements deployed in Afrin to the lives and property of Turkish citizens living close to the border area, as well as the people of the region, is heightened due to the recent increase in the number of harassment fires and attacks.

Hatay and Kilis provinces of Turkey and also Turkish military posts and bases in the region have been targeted from Afrin with almost 700 harassment fires and attacks so far. Our border posts are constantly under the attack of terrorist organizations in Afrin.

In addition to these, Turkey also perceives the risk of DEASH elements, which have come from other parts of Syria and nested in Afrin to attack Turkey and its border regions.

Moreover, the terrorist groups in Afrin, where the regime has no effective control yet, causes a threat to the territorial integrity of Syria.

It is a well-known fact that Turkey has been suffering for decades from terrorist attacks from Northern Iraq where the Central Iraqi government and regional Autonomous Kurdish Government have no real authority. It goes without saying that Turkey does not want to face same problems she experiences with Northern Iraq.

On the basis of all the reasons cited above, the Turkish Armed Forces has launched a military operation called “Operation Olive Branch”.

By conducting this military operation, Turkey aims at ensuring its border security, neutralizing terrorists in Afrin and thus, saving the Syrians from the threat of the terrorists. After ousting terrorist elements from this region, the native people who are living in Turkey at the time being, would have the opportunity to get back to their homes and territories.

The “Operation Olive Branch” is carried out according to the international law, in compliance with the Turkish Republic’s right to self-defense as outlined in Article 51 of the UN Charter and the relevant Security Council resolutions 1373(2001), 1624(2005), 2170(2014) and 2178(2014) and in full respect of Syria’s territorial integrity.

During the said operation, only the above-mentioned terrorist elements and their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and equipment are being targeted.

Turkey, which has immediately informed the UN, Syria and the international community of the operation, is taking all precautions in order to avoid collateral damage to the civilian population intends to continue the operation until the area is cleared from terrorists.

In addition to that, Turkey is determined to support the implementation of a transition period which will introduce a real political change in the country that will reflect the will of the people and bring stability, peace and security to Syria.”

Turkish Embassy

Ali Ergene

Turkin “Oliivinoksa Operaatio” Suomen mediassa

Tietoa Ali Ergene 1157 Articles
Turkin Uutisten & Egean Suomalaiset Yhdistyksen perustaja! Turkin Uutisten päätoimittaja.